Fotogaleria

Informácie o spoločnosti:

  • Certifikáty ISO

    K dátumu 27.12.2012 spoločnosť získala certifikáty systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2008, systému enviromentálneho manažérstva EN ISO 14001:2004 a systému manažérstva bezpečnosti OHSAS 18001:2007 pre činnosti týkajúce sa nakladania s odpadom, údržbu komunikácií, verejných priestranstiev, parkov a zelene.

  • Priestory na prenájom

    K dispozícií sú jednoizbové, dvojizbové, trojizbové bytové priestory, kancelárie, plechové a murované garáže a odstavné plochy na prenájom.

  • Ostatné služby

    Spoločnosť zabezpečuje taktiež maliarske a natieračské práce, montáž sadrokartónových stien a stropov, murárske a omietkárske práce, prípravné práce pre stavbu (zemné, výkopové, demolačné), separovaný zber plastov, papiera, skla, hliníkových obalov z nápojov, krabicových obalov z nápojov, zber elektrozariadení z domácností a zber vyradených akumulátorov a autobatérií.

Copyright © 2013 Chudovský a.s. | Designed by Sedulity s.r.o.