Vitajte na stránkach Chudovský a.s.

image

Spoločnosť Chudovský spol. s r. o. bola založená v roku 1992. Neskôr sa zlúčila so spoločnosťou Technické služby Chudovský spol. s r. o. a stala sa univerzálnym právnym zástupcom zaniknutej spoločnosti a v roku 2010 bola transformovaná na spoločnosť Chudovský a.s.

V súčasnosti spoločnosť poskytuje bytové i nebytové priestory na prenájom, odvoz a separovanie komodít separovaného odpadu, zber a likvidáciu komunálneho odpadu, odvoz fekálií a septikov.

Údržba zelene

image

Spoločnosť je vybavená kompletným strojovým parkom a technickým vybavením na údržbu verejnej zelene i súkromných objektov. Sme pripravení vyjsť v ústrety konkrétnym požiadavkám, prispôsobiť sa odlišnostiam jednotlivých miest a typov zelene a odviesť kvalitnú prácu pri zachovaní priaznivých cenových podmienok.

Chudovský a. s.

Spoločnosť ďalej poskytuje:

 • pristavenie, vývoz a prenájom veľkokapacitných kontajnerov
 • prenájom vozidla s vysokozdvižnou plošinou
 • prenájom bytových i nebytových priestorov (byty, garáže, odstavné plochy)
 • služby fekálneho vozidla
 • odvoz a separovanie komodít separovaného odpadu
 • zber a likvidácia komunálneho odpadu
 • zber elektrozariadení z domácností a autobatérií
 • zimnú údržbu parkovísk a priľahlých komunikácií
 • čistenie parkovísk a priľahlých komunikácií

Informácie o spoločnosti:

 • Certifikáty ISO

  K dátumu 27.12.2012 spoločnosť získala certifikáty systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2008, systému enviromentálneho manažérstva EN ISO 14001:2004 a systému manažérstva bezpečnosti OHSAS 18001:2007 pre činnosti týkajúce sa nakladania s odpadom, údržbu komunikácií, verejných priestranstiev, parkov a zelene.

 • Priestory na prenájom

  K dispozícií sú jednoizbové, dvojizbové, trojizbové bytové priestory, kancelárie, plechové a murované garáže a odstavné plochy na prenájom.

 • Ostatné služby

  Spoločnosť zabezpečuje taktiež maliarske a natieračské práce, montáž sadrokartónových stien a stropov, murárske a omietkárske práce, prípravné práce pre stavbu (zemné, výkopové, demolačné), separovaný zber plastov, papiera, skla, hliníkových obalov z nápojov, krabicových obalov z nápojov, zber elektrozariadení z domácností a zber vyradených akumulátorov a autobatérií.

Copyright © 2013 Chudovský a.s. | Designed by Sedulity s.r.o.